Posts tagged ‘obhajoby a státnice (SZZk)’

Rozpis průběhu obhajob a SZZk (leden 2018)

Aktualizováno na základě výsledků písemné části SZZk z magisterských oborů:

Rozpis průběhu obhajob diplomových prací, průběhu písemné části SZZk a průběhu ústní části SZZk z oborů Žurnalistika, Mediální studia a Kulturální studia v lednovém termínu najdete zde.

Posudky samostatných projektů budou zveřejněny v moodlu zde.

Rozpis průběhu obhajob a SZZk (srpen 2017)

Rozpis průběhu obhajob diplomových prací, průběhu písemné části SZZk a průběhu ústní části SZZk z oborů Žurnalistika, Mediální studia a Kulturální studia v srpnovém termínu najdete zde.

Posudky samostatných projektů budou zveřejněny v moodlu zde.

Rozpis průběhu obhajob a SZZk (květen-červen 2017)

Rozpis průběhu obhajob diplomových prací, průběhu písemné části SZZk a průběhu ústní části SZZk z oborů Žurnalistika, Mediální studia, Kulturální studia a Komunikační studia v květnovém/červnovém termínu najdete zde.

Posudky samostatných projektů budou zveřejněny v moodlu zde.

Hodnocení projektů BDP/MDP (LS 2017)

Na základě hodnocení jednotlivých komisí byly přijaty/k přepracování vráceny tyto projekty BDP/MDP.

Studenti, kterým byl projekt schválen, mohou vyplnit závazné zadání tématu DP ve STAGu.

Studenti, kterým nebyl projekt schválen, jsou povinni projekt přepracovat a opravenou verzi odevzat do čtvrtka 27. 4. 2017, 14:00 (MDP), resp. do pátku 5. 5. 2017, 14:00 (BDP).

Rozpis průběhu obhajob a SZZk (srpen-září 2016)

Rozpis průběhu obhajob diplomových prací, průběhu písemné části SZZk a průběhu ústní části SZZk z oborů Žurnalistika, Mediální studia, Kulturální studia a Komunikační studia v květnovém/červnovém termínu najdete zde.

Rozpis průběhu obhajob a SZZk (květen-červen 2016) + posudky projektů

Rozpis průběhu obhajob diplomových prací, průběhu písemné části SZZk a průběhu ústní části SZZk z oborů Žurnalistika, Mediální studia, Kulturální studia a Komunikační studia v květnovém/červnovém termínu najdete zde.

Continue reading ‘Rozpis průběhu obhajob a SZZk (květen-červen 2016) + posudky projektů’ »

Hodnocení projektů BDP/MDP (LS 2016) – 3. kolo (poslední)

Na základě hodnocení jednotlivých komisí byly přijaty/nepřijaty tyto projekty BDP/MDP.

Studenti, kterým byl projekt schválen, mohou vyplnit závazné zadání tématu DP ve STAGu.

Hodnocení projektů BDP/MDP (LS 2016)

Na základě hodnocení jednotlivých komisí byly přijaty/k přepracování vráceny tyto projekty BDP/MDP.

Studenti, kterým byl projekt schválen, mohou vyplnit závazné zadání tématu DP ve STAGu.

Studenti, kterým nebyl projekt schválen, jsou povinni projekt přepracovat a opravenou verzi odevzat do pondělí 2. 5. 2016, 14:00.

Rozpis průběhu obhajob a SZZk (leden) + posudky projektů

Rozpis průběhu obhajob diplomových prací, průběhu písemné části SZZk a průběhu ústní části SZZk z oborů Žurnalistika, Mediální studia, Kulturální studia a Komunikační studia v lednovém termínu najdete zde.

Posudky samostatných projektů zde:

Continue reading ‘Rozpis průběhu obhajob a SZZk (leden) + posudky projektů’ »

Hodnocení projektů MDP (LS 2015, zápočty)

Na základě hodnocení příslušné komise byly projekty MDP finálně zhodnoceny takto.
Za projekty, u nichž celkové hodnocení i hodnocení dílčích částí bylo A, B nebo C (a to nejpozději ve třetím kole hodnocení), byl udělen příslušný zápočet.
Poslední možnost pro získání zápočtu je odevzdat k posouzení opravený projekt, a to do pondělí 6. 7. 2015 do 13:00.

Na základě hodnocení příslušné komise byly projekty MDP finálně zhodnoceny takto. Za projekty, u nichž celkové hodnocení i hodnocení dílčích částí bylo A, B nebo C (a to nejpozději ve třetím kole hodnocení), byl udělen příslušný zápočet. Poslední možnost pro získání zápočtu je odevzdat k posouzení opravený projekt, a to do úterý 7. 7. 2015 do 13:00.