Posts tagged ‘obhajoby a státnice (SZZk)’

Rozpis průběhu obhajob a SZZk (srpen 2017)

Rozpis průběhu obhajob diplomových prací, průběhu písemné části SZZk a průběhu ústní části SZZk z oborů Žurnalistika, Mediální studia a Kulturální studia v srpnovém termínu najdete zde.

Posudky samostatných projektů budou zveřejněny v moodlu zde.

Rozpis průběhu obhajob a SZZk (květen-červen 2017)

Rozpis průběhu obhajob diplomových prací, průběhu písemné části SZZk a průběhu ústní části SZZk z oborů Žurnalistika, Mediální studia, Kulturální studia a Komunikační studia v květnovém/červnovém termínu najdete zde.

Posudky samostatných projektů budou zveřejněny v moodlu zde.

Hodnocení projektů BDP/MDP (LS 2017)

Na základě hodnocení jednotlivých komisí byly přijaty/k přepracování vráceny tyto projekty BDP/MDP.

Studenti, kterým byl projekt schválen, mohou vyplnit závazné zadání tématu DP ve STAGu.

Studenti, kterým nebyl projekt schválen, jsou povinni projekt přepracovat a opravenou verzi odevzat do čtvrtka 27. 4. 2017, 14:00 (MDP), resp. do pátku 5. 5. 2017, 14:00 (BDP).

Rozpis průběhu obhajob a SZZk (srpen-září 2016)

Rozpis průběhu obhajob diplomových prací, průběhu písemné části SZZk a průběhu ústní části SZZk z oborů Žurnalistika, Mediální studia, Kulturální studia a Komunikační studia v květnovém/červnovém termínu najdete zde.

Rozpis průběhu obhajob a SZZk (květen-červen 2016) + posudky projektů

Rozpis průběhu obhajob diplomových prací, průběhu písemné části SZZk a průběhu ústní části SZZk z oborů Žurnalistika, Mediální studia, Kulturální studia a Komunikační studia v květnovém/červnovém termínu najdete zde.

Continue reading ‘Rozpis průběhu obhajob a SZZk (květen-červen 2016) + posudky projektů’ »

Hodnocení projektů BDP/MDP (LS 2016) – 3. kolo (poslední)

Na základě hodnocení jednotlivých komisí byly přijaty/nepřijaty tyto projekty BDP/MDP.

Studenti, kterým byl projekt schválen, mohou vyplnit závazné zadání tématu DP ve STAGu.

Hodnocení projektů BDP/MDP (LS 2016)

Na základě hodnocení jednotlivých komisí byly přijaty/k přepracování vráceny tyto projekty BDP/MDP.

Studenti, kterým byl projekt schválen, mohou vyplnit závazné zadání tématu DP ve STAGu.

Studenti, kterým nebyl projekt schválen, jsou povinni projekt přepracovat a opravenou verzi odevzat do pondělí 2. 5. 2016, 14:00.

Rozpis průběhu obhajob a SZZk (leden) + posudky projektů

Rozpis průběhu obhajob diplomových prací, průběhu písemné části SZZk a průběhu ústní části SZZk z oborů Žurnalistika, Mediální studia, Kulturální studia a Komunikační studia v lednovém termínu najdete zde.

Posudky samostatných projektů zde:

Continue reading ‘Rozpis průběhu obhajob a SZZk (leden) + posudky projektů’ »

Hodnocení projektů MDP (LS 2015, zápočty)

Na základě hodnocení příslušné komise byly projekty MDP finálně zhodnoceny takto.
Za projekty, u nichž celkové hodnocení i hodnocení dílčích částí bylo A, B nebo C (a to nejpozději ve třetím kole hodnocení), byl udělen příslušný zápočet.
Poslední možnost pro získání zápočtu je odevzdat k posouzení opravený projekt, a to do pondělí 6. 7. 2015 do 13:00.

Na základě hodnocení příslušné komise byly projekty MDP finálně zhodnoceny takto. Za projekty, u nichž celkové hodnocení i hodnocení dílčích částí bylo A, B nebo C (a to nejpozději ve třetím kole hodnocení), byl udělen příslušný zápočet. Poslední možnost pro získání zápočtu je odevzdat k posouzení opravený projekt, a to do úterý 7. 7. 2015 do 13:00.

Obhajujeme samostatné projekty aneb Pestrá mozaika témat zpracovávaných našimi studenty Žurnalistiky

Studenti oboru Žurnalistika opět v rámci Státní závěrečné zkoušky ukazují, co se naučili – a vedle vědomostí a znalostí o fungování médií a mediální komunikace, které osvědčují v předmětech teoretické části státnic, obhajují v rámci praktické části své samostatné projekty, kterými vrcholí jejich tříletá specializace/profilace v rámce studia. Jako žurnalisté se specializují jednak tematicky (vybírají z profilací na žurnalistiku politickou, ekonomickou, kulturní, zdravotně-sociální, vědeckou a sportovní), jednak profesně-technicky (vybírají z profilací na žurnalistiku televizní, rozhlasovou, psanou, online, fotožurnalistiku a DTP) – a obě specializace se pak promítají do jejich samostaných projektů.

Aktuálně státnicující tak zvou například k poslechu reportážního pásma na téma zákaz kouření vodních dýmek v čajovnách, nabízí videoportréty písničkáře Toma Oaklandabásnířky Kláry Goldstein nebo představení akademiků ve vedení města Olomouce, fotografickými sety zprostředkovávají život žen s mentálním postižením, atmosféru westernového městečka Beaver City, řecko-římského zápasení či přípravy mažoretek na mistrovství světa, ale nabízí i osobité pohledy na olomoucké kašny a zámek Velké Losiny nebo zachycují, jak lidé obcují s mobilními zařízeními či kde nacházejí první práci absolventi Univerzity Palackého. Ale taky navrhují nové tiskoviny – předvolební přílohu Vox Populi, populárně-naučný měsíčník Populace, časopis Na ulici o pouličním umění, Voyage o cestování a dětský magazín o zdraví Kňuk a Fňuk.

Tradičně nejsilnější píšící novináři si pak komplexně posvítili na nejrůznější témata, ať již celospolečensky závažná (kontroverzní otázky eutanazie či očkování, problematika rakovina prsu či první pomoci, nabídka sociální pomoci lidem bez domovaglobálního rozvojového vzdělávání či volnočasových aktivit pro vozíčkáře, novela zákona o registrovaném partnerství), úžeji politická (hledání odpovědi na otázku, proč lidé nevstupují do politických stran, jaké byly první dva roky Miloše Zemana ve funkci prezidenta či jako probíhaly komunální volby v Olomouci nebo na Litomyšlsku s narůstajícím vlivem neparlamentních subjektů), kulturní (o dětské knizefenoménu angličtiny v českém televizním vysílání, festivalu Mezipatra, specifikách inscenace Amadea v olomouckém Moravském divadle, Divadla Na cucky, ochotnického divadla ve Velkém Meziříčí a kulturního života v Křtinách na Blanensku), sportovní (o hokejových bitkách, proměnách kulturistiky či sportovního tance, ale i sportovních nadějích v Královéhradeckém kraji) či jiná (o levném cestování a ubytování v zahraničí či o ukrajinská a řecké komunitě u nás) nebo specificky studentská (o financích studentů i financování studentských časopisůkulturním vyžití studentů UP v Olomouci).

Westernové městečko Beaver City, Jak se žije ženám s mentálním postižením Život na žíněnce (zápasu řecko-římskému) Příprava mažoretek na Mistrovství světa Olomoucké kašny První práce absolventa Univerzity Palackého Zámek Velké Losiny: Co se návštěvník nedozví Lidé a mobilní zařízení