– kombinované studium

Kombinované studium je realizováno již pouze na dostudování stávajících studentů, přijímací řízení pro nové uchazeče není vyhlašováno.

 

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE >>

Comments are closed.