Den otevřených dveří

Den otevřených dveří (DOD) probíhá na Katedře žurnalistiky FF UP každý rok v celouniverzitním listopadovém i fakultním lednovém termínu – v akademickém roce 2012/2013 připadlo konání DOD konkrétně na  23. 11. 2012 a 19. 1. 2013.

Během DOD probíhá několik komplexních prezentací studia na KŽ, především se však mohou uchazeči zeptat na vše, co je zajímá – a to jak vedení katedry, tak i současných studentů. K dispozici jsou rovněž i informační materiály (v elektronické podobě ke stažení i zde).

DOD pobíhající v listopadu 2011 zachytila formou videoklipu skupina MediaTep, za níž stojí naši studenti:

A na fotografiích pak průběh DOD zachytil student Martin Skřivánek:

Rozhlasovou reportáž z listopadového Dne otevřených dveří natočil student Radim Horák, stejně jako anketu s uchazeči.

Comments are closed.