Okruhy SZZk, samostatný projekt

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

– z oboru:

  • ŽURNALISTIKA >>
  • MEDIÁLNÍ STUDIA jednooborová >> // dvouoborová* >>
  • KULTURÁLNÍ STUDIA jednooborová >> // dvouoborová* >>
  • KOMUNIKAČNÍ STUDIA >>

* Okruhy jsou platné pro studenty, kteří nastoupili do studia v AR 2013-14. Pro studenty s dřívějším nástupem do studia platí okruhy závazné pro dobu řádného konce jejich studijního programu (pro Kulturální studia tyto, pro Mediální studia tyto).

_

SAMOSTATNÝ PROJEKT

  • základní informace >>
  • formulář pro zadání >>
  • hodnotící formulář (pro konzultanty) >>

Comments are closed.