Erasmus

Studenti všech studijních programů KMKSŽ se mohou přihlásit do výběrových řízení na studijní pobyty na zahraničních univerzitách v rámci programu ERASMUS. V nabídce jsou místa na univerzitách v těchto zemích: Belgie, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Litva, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Turecko a Velká Británie.
Mobility se může účastnit každý student, který řádně ukončil 1. ročník VŠ studia. Minimální délka studijního pobytu jsou 3 měsíce.

_

Aktuální informace k nabídkám studijních pobytů a stáží v rámci programu Erasmus+, najdete v aktualitách pod příslušným štítkem.

_

Studenti všech studijních programů KMKSŽ se mohou přihlásit do výběrových řízení na studijní pobyty na zahraničních univerzitách v rámci programu ERASMUS. V nabídce jsou místa na univerzitách v těchto zemích: Belgie, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Litva, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Turecko a Velká Británie.

Mobility se může účastnit každý student, který řádně ukončil 1. ročník VŠ studia. Minimální délka studijního pobytu jsou 3 měsíce.

Více informací o programu Erasmus na webových stránkách Kanceláře zahraničních styků UP.

Studenti všech studijních programů KMKSŽ se mohou přihlásit do výběrových řízení, která vypisují:

1. přímo Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky na těchto institucích:

Další informace k průběhu výběrového řízení případně podá e-mailem koordinátora programu Erasmus na KMKSŽ Mgr. Petra Chvojková, Ph.D.

POZOR: od AR 2015-2016 musí být výběrové řízení vypsáno a administrováno přes novou aplikaci ve STAGu. Ve chvíli, kdy vše bude v provozu, budu přihlášení studenti prostřednictvím e-mailu informováni, aby vyplnili údaje i v této aplikaci. Nicméně, vzhledem k tomu, že se jedná teprve o první ročník, kdy vše má proběhnout centrálně via STAG, je třeba i součinnosti tradiční, aneb:

Zájemci nechť zašlou nejpozději do 9.  února na adresu petra.chvojkova@upmedia.cz podklady pro výběrové řízení:

  • krátký strukturovaný životopis v jazyce, v němž chcete absolvovat studium v zahraničí (viz výše)
  • transcript, tj. přehled dosavadních studijních výsledků a absolvovaných kursů (vydává studijní oddělení)
  • krátký motivační dopis v jazyce, v němž chcete absolvovat studium v zahraničí.

V případě většího zájmu bude součástí výběrového řízení i ústní pohovor, který se bude konat následující týden. Čas a místo budou včas upřesněny uchazečům mailem.

Vyjíždějící studenty laskavě žádáme, aby si prostudovali informace o programu Erasmus plus (a eventuálně dalších možnostech studia v zahraničí) na stránkách Oddělení mezinárodních vztahů RUP. (Kancelář zahraničních styků UP.)

Informace o počtu kreditů, který mají studenti KMKSŽ během pobytu Erasmus v zahraničí získat:

Se studentem uzavřená finanční dohoda požaduje od studenta výsledky ohodnocené minimálně 20 ECST kredity za jeden semestr studia. Od studentů, kteří vyjíždějí přes KMKSŽ FF UP požaduje katedra získání 25 ECST kreditů za jeden semestr.

Před výjezdem na partnerskou univerzitu je student povinen podepsat tzv. Learning Agreement (LA). podrobné informace obdrží od zahraničního oddělení RUP několik týdnů po úspěšném získání nominace na zahraniční studijní pobyt katedrou. Podstatou LA je vypracování předběžného studijního plánu, který obsahuje kursy potenciálně uznatelné domovskou katedrou. Při odevzdání LA, jakož i při později prováděných změnách v tomto studijním plánu, je zapotřebí mimo jiné podpis katederního koordinátora programu Erasmus plus.

KMKSŽ žádá své studenty, aby si zapisovali kursy s ohledem na získání 25 ECTS kreditů za semestr. Taktéž následné úpravy Learning Agreementu, k nimž může dojít z důvodu změn rozvrhu či nabízených kurzů na partnerské univerzitě, by měly reflektovat tento požadavek katedry.

V rámci programu Erasmus plus, započatého akademickým rokem 2014/15, se mění jedna ze základních kvalifikačních podmínek programu. Studenti se mohou účastnit jak studijních pobytů, tak pracovních stáží opakovaně. Podmínkou je, že student v každé úrovni svého studia (studijním cyklu) nesmí strávit na Erasmu více než 12 měsíců, přičemž do těchto 12 měsíců se započítávají studijní pobyty a pracovní stáže dohromady.

Ti z vás, kteří mají zájem o výjezd nabízený jinými katedrami (ať již Filozofické fakulty či jiných fakult), nechť si co nejdříve zjistí informace na daných katedrách – z jejich webových stránek či od koordinátorů zahraničních výměnných pobytů. Prosím, abyste nás nejpozději ve středu 17. 2. informovali, hlásíte-li se na výjezd i přes jinou katedru. V případě, že budete mít možnost nakonec volit z více možností, rozhodnutí neoddalujte a zkontolujte si, že vaše jméno figuruje v seznamech pro zahraniční oddělení RUP pouze jednou.

_

2. Katedra politologie a evropských studiína těchto institucích:

Není-li uvedeno jinak, probíhá studium v angličtině.

Další potřebné informace si prosím prostudujte na stránkách zahraničního oddělení UP, především zde.

V případě dotazů prosím kontaktujte buď koordinátorku Katedry politologie Mgr. Markétu Žídkovou, PhD., a sice emailem na adrese marketa.zidkova@upol.cz, nebo Mgr. Ivanu Častulíkovou (i.castulikova@centrum.cz).

Zájemce o výjezd v rámci smluv Erasmus plus KPES prosíme, aby nejpozději do 5. 2. 12:00 odevzdali paní sekretářce Grenové v jedné složce následující dokumenty:

  • krátký strukturovaný životopis v jazyce, v němž chcete absolvovat studium v zahraničí
  • transcript, tj. přehled dosavadních studijních výsledků a absolvovaných kurzů (vydává studijní oddělení)
  • krátký motivační dopis v jazyce, v němž chcete absolvovat studium v zahraničí

Motivační dopis a životopis zašlete do 5. 2. také elektronicky na e-mailovou adresu Mgr. Ivany Častulíkové (i.castulikova@centrum.cz).

Do 5. 2. také na sekretariátu KPES nahlaste až dvě instituce, na kterých máte zájem studovat, a to podle vaší preference.

Výběrové řízení se bude konat v následujícím týdnu (přihlášení studenti budou informováni e-mailem). Forma konkurzu bude tentokrát písemná, zpracovávat budete krátkou úvahu na téma související s vaším studiem. Text budete psát v jazyce, v němž chcete studovat.

Informace o výběrovém řízení Katedry politologie a evropských studií naleznete také na jejich webových stránkách.

Další informace k průběhu výběrového řízení případně podá koordinátorka programu Erasmus KMKSŽ na petra.chvojkova@upmedia.cz.

Comments are closed.