Pro studenty

V jednotlivých podsekcích (viz též pravé menu) najdete veškeré informace potřebné pro hladký průběh studia na naší katedře a ještě něco navíc…

Konkrétně zde najdete:

  • Rozvrh, zápis, harmonogram – rozvrhy jednotlivých oborů, pokyny k zápisu do systému STAG, harmonogram studijního roku s termíny pro splnění jednotlivých studijních povinností atd.
  • Diplomová práce – vypsaná témata diplomových prací, podrobné informace o projektu diplomové práce, obligatorní kritéria pro vypracování DP a kritéria hodnocení DP (v posudcích)
  • Okruhy SZZk – okruhy, podle kterých jsou zadávany otázky při státních závěrečných zkouškách jednotlivých stupňů studia (bakalářské/magisterské) a jednotlivých oborů
  • Komunikační „desatero“ – pro lepší a efektivnější komunikaci se členy katedry a dalšími vyučujícími
  • Servis pro studenty – informace o službách, které katedra studentům nabízí (výukový portál, prezentační portál, nadstandardní e-mail, wi-fi připojení k internetu)
  • Nabídky (stáže, brigády apod.) – aktuální nabídky stáží, brigád, pracovních příležitostí, studia v zahraničí apod.

Aktuální informace hledejte v Aktualitách nebo využijte RSS, případně sledujte katederní Facebook či Twitter.

Comments are closed.