PŘÍLEŽITOST: Elévský program ČRo Olomouc pro student(k)y žurnalistiky

Český rozhlas Olomouc ve spolupráci s KMKSŽ FF UP otevírá v letošním akademickém roce elévský program pro student(k)y žurnalistiky.

Účastnící se seznámí se zásadami, metodami, technologiemi a technikou rozhlasové práce. V průběhu programu nabudou studenti praktické dovednosti potřebné pro samostatnou tvorbu rozhlasových pořadů a jejich příspěvků.


Výuka zahrnuje technické školení, hlasovou průpravu, střih v editačním programu Sound Forge, poslechový seminář, exkurzi na vybraná pracoviště Českého rozhlasu, natáčení drobných příspěvků pro redakce Českého rozhlasu a jejich následná kontrola, natáčení složitějších pořadů a opět kontrola a hodnocení.
Elévský program je koncipován na celý akademický rok s tím, že bude probíhat v zimním i letním semestru jednou za dva týdny, vždy v rozmezí dvou vyučovacích hodin. Celkově se jedná o deset setkání.

Pokud máte zájem se elévského programu účastnit, hlaste se Petře Ševců na email: petra.sevcu@rozhlas.cz do pátku 28. září 2018.

Úspěšné absolvování elévského programu je honorováno kredity.

Comments are closed.