PŘÍLEŽITOST: Achillova data IV – investigativní in-depth žurnalistika v souvislostech

Cílem tříměsíčního kurzu určeného týmům studentů žurnalistiky a mediálních oborů je seznámit účastníky se základními nástroji, aktuálními trendy a metodami in-depth žurnalistiky v souvislostech, které budou moci následně využít při vlastní práci. Do kurzu se mohou hlásit 3-4členné týmy začínajících novinářů a studentů žurnalistiky v ČR. Každému ze 7 přijatých týmů bude přidělen jeden mentor (novinář), se kterým budou členové průběžně konzultovat své postupy při zpracování zvoleného tématu.
Kurz začne třídenní sérií workshopů 17. – 19. února 2016 v Americkém centru v Praze (cca 8 – 16 hodin). Workshopy povedou přední odborníci na jednotlivá témata z ČR i ze zahraničí (v českém a anglickém jazyce).
Mezi mentory a lektory jsou Jana Ustohalová (MF DNES), Pavla Holcová (České centrum pro investigativní žurnalistiku), Jindřich Šídlo (Hospodářské noviny), Tomáš Němeček (novinář), Markéta Dobiášová (Česká televize), Ondřej Kundra (Respekt), Jaroslav Spurný (Respekt), David Macháček (Česká televize) či Internet research specialist Paul Myers (Research Clinic, BBC Academy).
V období od 20. února do 22. května 2016 budou týmy samostatně zpracovávat vybrané téma pod vedením přidělených mentorů v místě svého studia. Po dobu trvání kurzu se členové týmu scházejí minimálně 1x týdně na pracovní poradu. Každý druhý týden by se měla porada uskutečnit s mentorem, týmy posílají stručný zápis z každé porady organizátorům a svému mentorovi. V případě specifických potřeb je možné požádat o proplacení odůvodněných a mentorem schválených nákladů (doplňkové školení, doprava, odborná literatura, žádosti o informace apod.). Žádosti o proplacení těchto nákladů je potřeba konzultovat s organizátory předem, jejich proplacení je nenárokové.
Závěrečné materiály (článek + rozhovor + infografika) se odevzdávají do 22. května 2016. Po tomto datu mohou týmy své texty nabídnout médiím k publikování.
Kurz končí závěrečným setkáním (polovina června 2016), během nějž bude vyhlášen nejlepší materiál, a účastníci dostanou písemné hodnocení své práce od porotců.

Cílem tříměsíčního kurzu určeného týmům studentů žurnalistiky a mediálních oborů je seznámit účastníky se základními nástroji, aktuálními trendy a metodami in-depth žurnalistiky v souvislostech, které budou moci následně využít při vlastní práci. Do kurzu se mohou hlásit 3-4členné týmy začínajících novinářů a studentů žurnalistiky v ČR. Každému ze 7 přijatých týmů bude přidělen jeden mentor (novinář), se kterým budou členové průběžně konzultovat své postupy při zpracování zvoleného tématu.

achillova_data_v4_final

Kurz začne třídenní sérií workshopů 17. – 19. února 2016 v Americkém centru v Praze (cca 8–16 hodin). Workshopy povedou přední odborníci na jednotlivá témata z ČR i ze zahraničí (v českém a anglickém jazyce).

Mezi mentory a lektory jsou Jana Ustohalová (MF DNES), Pavla Holcová (České centrum pro investigativní žurnalistiku), Jindřich Šídlo (Hospodářské noviny), Tomáš Němeček (novinář), Markéta Dobiášová (Česká televize), Ondřej Kundra (Respekt), Jaroslav Spurný (Respekt), David Macháček (Česká televize) či Internet research specialist Paul Myers (Research Clinic, BBC Academy).

V období od 20. února do 22. května 2016 budou týmy samostatně zpracovávat vybrané téma pod vedením přidělených mentorů v místě svého studia. Po dobu trvání kurzu se členové týmu scházejí minimálně 1x týdně na pracovní poradu. Každý druhý týden by se měla porada uskutečnit s mentorem, týmy posílají stručný zápis z každé porady organizátorům a svému mentorovi. V případě specifických potřeb je možné požádat o proplacení odůvodněných a mentorem schválených nákladů (doplňkové školení, doprava, odborná literatura, žádosti o informace apod.). Žádosti o proplacení těchto nákladů je potřeba konzultovat s organizátory předem, jejich proplacení je nenárokové.

Závěrečné materiály (článek + rozhovor + infografika) se odevzdávají do 22. května 2016. Po tomto datu mohou týmy své texty nabídnout médiím k publikování.

Kurz končí závěrečným setkáním (polovina června 2016), během nějž bude vyhlášen nejlepší materiál, a účastníci dostanou písemné hodnocení své práce od porotců.

Uzávěrka přihlášek je 1. února, o přijetí budou studenti informováni 8. února.

Více informací: zde.

Comments are closed.