POZVÁNKA: Jugoslávský komiks v tanci s politikou

Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku, kterou na téma Jugoslávský komiks v tanci s politikou prosloví Mgr. Pavel Pilch z Ústavu slavistiky FF MU.

Přednáška se uskuteční ve středu 5. 4. 2017 od 16:45 hodin v učebně č. 2.09 (Třída Svobody 26, 1. patro).

Přednáška přináší průřez vývojem komiksu v zemích bývalé Jugoslávie od
roku 1918 do jejího krvavého rozpadu, přičemž tuto problematiku
nahlíží prizmatem vzájemného vztahu politické a komiksové sféry.
Představeny jsou nejen intervence vládnoucí politické garnitury a
kulturněpolitických elit do vývoje komiksu v Srbsku, Chorvatsku a
Bosně a Hercegovině, ale též procesy protichůdné, ať již jde o
politickou satiru či studentskou subverzi, nebo, naopak,
vykalkulovanou službu vládnoucí ideologii, jakož i četné paradoxy z
těchto vztahů vyplývající. Závěr přednášky pak reflektuje drobnou,
nikoliv však nepodstatnou, úlohu komiksu během občanské války v 90.
letech, kdy vznikala rozmanitá díla tu naplněna „na zakázku“
nacionalistickými mýty a bludy, jindy naopak kritická ke katastrofě,
jež Jugoslávii postihla, a osudy těchto komiksů v dnešní realitě
jihoslovanské komiksové kultury, které jsou (možná?) překvapivé.

Přednáška přináší průřez vývojem komiksu v zemích bývalé Jugoslávie od roku 1918 do jejího krvavého rozpadu, přičemž tuto problematiku nahlíží prizmatem vzájemného vztahu politické a komiksové sféry. Představeny budou nejen intervence vládnoucí politické garnitury a kulturněpolitických elit do vývoje komiksu v Srbsku, Chorvatsku a Bosně a Hercegovině, ale též procesy protichůdné, ať již jde o politickou satiru či studentskou subverzi, nebo, naopak, vykalkulovanou službu vládnoucí ideologii, jakož i četné paradoxy z těchto vztahů vyplývající. Závěr přednášky pak reflektuje drobnou, nikoliv však nepodstatnou, úlohu komiksu během občanské války v 90. letech, kdy vznikala rozmanitá díla tu naplněna „na zakázku“ nacionalistickými mýty a bludy, jindy naopak kritická ke katastrofě, jež Jugoslávii postihla, a osudy těchto komiksů v dnešní realitě jihoslovanské komiksové kultury, které jsou (možná?) překvapivé.

plakat_Pilch

Comments are closed.