Nabídka zahraničních studijních pobytů Erasmus+ na LS 2017-2018

Bylo vyhlášeno druhé kolo výběrových řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia v letním semestru akademického roku 2017-2018.

Výběrová řízení probíhají prostřednictvím aplikace Erasmus +, uzávěrka je 10. října 2017 .

Možné je vyjet za studiem na následující pracoviště:

V případě většího zájmu budou studenti vyzváni ke krátkému ústnímu pohovoru, který se uskuteční ve čtvrtek 12. října.

Dalším informace případně podá koordinátorka zahraničních záležitostí katedry.

Comments are closed.