Nabídka zahraničních studijních pobytů Erasmus+ na AR 2018-2019

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia pro akademický rok 2018-2019.

Výběrová řízení probíhají prostřednictvím aplikace Erasmus +uzávěrka je 19. února 2017 .

Možné je vyjet za studiem na následující pracoviště:

_

Dále je možné se přihlásit na výběrová řízení Katedry politologie a evropských studií.

Přesné informace o dni a hodině písemného výběrového řízení a o dokumentech, které je třeba nahrát do aplikace a donést nejpozději ke dni 12. 2. k paní sekretářce KPES Grenové, naleznete v sekcích „Požadavky“ a „Pokyny“ v aplikaci. V sekci „Smlouvy“ jsou potom všechny akademické instituce, s nimiž spolupracujeme. Školy, na které se můžete hlásit, najdete aktualizované též na webu KPES.

Pro zopakování (je uvedeno též v aplikaci): písemné výběrové řízení proběhne ve čtvrtek 15. 2. 2018 v čase od 8:30 do 9:30 hodin v místnosti 2.03 na KPES (Křížkovského 12). Budete požádáni, abyste v jazyce, v němž chcete studovat, napsali krátkou úvahu (200-300 slov) na aktuální téma spjaté s politologií/mezinárodními vztahy. Téma bude pečlivě vybráno komisí pro výběrové řízení.

Budete-li se hlásit na Erasmus pobyt také přes jinou katedru, mějte na paměti, že musíte nejpozději do 20. 2. 2018 učinit konečné rozhodnutí, který pobyt si nakonec vybíráte. Zpraveny o tom musí být obě katedry, přes které se budete hlásit.

_

V případě dotazů kontaktujte e-mailem katederní koordinátorku: petra.chvojkova@upol.cz.

Leave a Reply