Projekt ESF 2010–2013

CZ.1.07/2.2.00/15.0266

Inovace oborů Kulturální studia a Mediální studia s ohledem na zvýšení flexibility absolventů a jejich zaměstnatelnosti v době nových ICT a rozvoj multikulturní vzdělanostní společnosti

Cílem projektu je rozšířit znalosti a prakticky aplikovatelné kompetence studentů oborů Kulturální studia a Mediální studia, a posílit tak jejich zaměstnatelnost v ČR a sekundárně i v zahraničí. A to prostřednictvím:

  • komplexní restrukturalizace studijních plánů
  • inovace jednotlivých kursů
  • zvýšení mezioborové propustnosti a
  • posílení praxí.

Kompetenční profil absolventa bude navíc rozšířen pomocí vytvoření tří nových specializačních mezioborových modulů (analytického, kulturálního a modulu metodiky mediální výchovy), které rozšíří spektrum profesí, které absolvent může vykonávat.

Partnery projektu jsou:

Cílovou skupinou projektu jsou primárně studenti studijních programů Kulturální studia a Mediální studia. Vedle toho je počítáno i se zájmen studentů jiných oborů FF UP, kteří si mohou zapisovat kursy z obou programů jako volitelné.

Klíčové aktivity projektu:

  1. Inovace studijního programu – tvorba sylabů a zkvalitnění/aktualizace zázemí výuky
  2. Vytvoření mezioborového analytického modulu
  3. Vytvoření mezioborového kulturálního modulu
  4. Vytvoření mezioborového modulu metodiky mediální výchovy
  5. Realizace inovovaných studijních plánů
  6. Praxe a exkurze

O probíhajících dílčích aktivitách jsou všichni zájemci z řad cílové skupiny informováni ve speciální rubrice. Rozpis přednášek hostů, které v ZS 2012 probíhají v rámci cyklu Aktuální otázky médií, kultury a komunikace najdete zde.

Vedoucím projektu je Mgr. Marek Lapčík, Ph.D.

Případné dotazy rádi zodpovíme na e-mailu esf@upmedia.cz či telefonním čísle 585 633 457.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU).

Comments are closed.