20 let

Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky
a Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Vás srdečně zvou k účasti
na
cyklu
TÝDEN (reflexe) MÉDIÍ
NA FF UP
5.–8. dubna 2016
Cyklus panelových diskusí a konferenčních příspěvků se uskuteční
v rámci oslav dvacátého výročí založení katedry.

_

Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky a Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci srdečně zvou k účasti na cyklu TÝDEN (reflexe) MÉDIÍ NA FF UP.

Cyklus panelových diskusí Česká média v roce 2016 a konferenčních příspěvků v rámci vědeckého kolokvia s mezinárodní účastí Kultura–Media–Komunikace se uskuteční 5.–8. dubna 2016 v rámci oslav dvacátého výročí založení katedry.

_

Cyklus diskusních panelů ČESKÁ MÉDIA V ROCE 2016

Vědecké kolokvium s mezinárodní účastí KULTURA–MÉDIA–KOMUNIKACE

_

PROGRAM (ke stažení v .pdf)

ANOTACE příspěvků kolokvia (ke stažení v .pdf)

_

ÚTERÝ 5. 4.

13:30–13:45   úvodní slovo – Petr Orság (vedoucí KMKSŽ FF UP)

14:00–16:00   Výzvy výzkumu médií (panelová diskuse)

Diskutující:

   • Věra Bartalosová (analytička, Media Tenor)
   • Zdeňka Burešová (analytička, FF UP)
   • Štěpán Sedláček (hlavní analytik, Media Tenor)
   • Zuzana Veselková (analytička, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání)

16:00–17:00    setkání u kávy

17:00–19:00   Krize tisku a nové mediální projekty (panelová diskuse)

Diskutující:

   • Dalibor Balšínek (šéfredaktor týdeníku Echo 24)
   • Ondřej Fér (šéfredaktor časopisu Faktor S)
   • Petr Fischer (komentátor Hospodářských novin)
   • Karel Hvížďala (novinář, spisovatel)

_
STŘEDA 6. 4.

10:30–11:00   setkání u kávy

11:00–13:00   Veřejný prostor – veřejná služba – veřejnoprávnost (panelová diskuse)

Diskutující:

   • Petr Fischer (komentátor Hospodářských novin)
   • Karel Hvížďala (novinář, spisovatel)
   • Milan Kruml (analytik, Česká televize)
   • David Macháček (reportér, Česká televize)
   • Petr Šafařík (člen Rady Českého rozhlasu)
   • Tomáš Trampota (sociolog médií, FSV UK)

13:00–14:00   setkání  u kávy

14:00–16:00   Krize tisku: informační mainstream vs. online alternativy (panelová diskuse)

Diskutující:

   • Robert Břešťan (šéfredaktor, HlídacíPes.org)
   • Bohumil Kartous (komentátor Britských listů)
   • Jakub Patočka (šéfredaktor, Deník Referendum)
   • Sabina Slonková (šéfredaktorka, Neovlivní.cz)

16:00–17:00   setkání  u kávy

17:00–19:00   Regionální žurnalistika v roce 2016 – prostor jen pro velké hráče? (panelová diskuse)

Diskutující:

   • Rudolf Burgr (mediální expert, FSS MU)
   • Martin Nevyjel (ředitel regionu, Deník)
   • Josef Podstata (ředitel Českého rozhlasu Olomouc a Ostrava)
   • Karel Škrabal (zástupce šéfredaktora regionálního zpravodajství České televize)
   • Lenka Waschková Císařová (mediální expertka, FSS MU)

_
ČTVRTEK 7. 4.

8:30–9:00   registrace účastníků, setkání u kávy

9:00–9:15   zahájení konference – úvodní slovo Petr Orság

9:15–10:30   Blok 1: Radical discourses

   • Monika Kopytowska (Uniwersytet Łódzki, Poland): Proximizing the Other: Radical discourses online (keynote lecture)
   • Monika Kopytowska (Uniwersytet Łódzki, Poland) & Ramadhan Rajab (University of Nairobi, Kenya): Covering terrorism in Kenya

10:30–10:45   setkání  u kávy

10:45–12:40   Blok 2: Česká média a tzv. migrační krize

   • Zdenka Burešová (FF UP, Olomouc): Uprchlická, nebo veřejnoprávní krize? Reprezentace migrace ve vysílání ČRo
   • Marek Lapčík (FF UP, Olomouc): Charakteristiky narativizace „uprchlické krize“ ve vysílání ČRo
   • Renáta Sedláková (FF UP, Olomouc): Mediální panika z migrace nebo pseudoudálost? O reprezentaci tématu migrace ve vysílání ČRo
   • Michał Tkaczyk (FSS MU, Brno): Mediální pokrytí migrační krize v televizním zpravodajství – obsahová analýza
   • Salim Murad (PF JU, České Budějovice): Česká média v roce jedna „Novodobého stěhování národů“
   • Vendula Vaňková (FF UP, Olomouc): Reprezentace uprchlíků v příspěvcích italského zpravodajského portálu Corriere.it

12:45–14:00   obědová pauza

_

14:00–15:00   Blok 3: Nonverbal Behavior

   • Roland Posner (Technische Universität Berlin, Germany): Ecological Aspects of Nonverbal Behavior with Special Reference to the Palm Up Open Hand Gesture (keynote lecture)

15:00–15:15   setkání  u kávy

_

SEKCE A

15:15–17:00   Blok 4: Neverbální chování/neverbální komunikace

   • Roland Posner (Technische Universität Berlin, Germany): Východiska a výzvy zkoumání neverbálního (úvodní slovo)
   • Petra Chvojková (FF UP, Olomouc): Od slovníků gest k popisům řeči těla. Zkoumání neverbálního chování v ČR a SR
   • Hana Paverová (FF UP, Olomouc): Mehrabianova rovnice po česku. Od nekonzistentní komunikace po nekonzistentní (re)interpretaci
   • Veronika Opletalová & Andrea Faltýnková (FF UP, Olomouc): Vymezení pojmu pantomimy v Kendonově kontinuu
   • Daniel Bína (FF UP, Olomouc): O pozdravu. K možnostem popisu komplexního sociálně komunikačního fenoménu

17:00–17:15   setkání  u kávy

17:15–18:00   Blok 5: Publika zpravodajství

   • Jakub Macek (FSS MU, Brno): Radikalizace a polarizace veřejných diskurzů a důvěra mediálních publik ve zpravodajské zdroje
   • Marek Šebeš  (PF JU, České Budějovice): Mladí lidé a zpravodajství: lhostejnost, deziluze či odlišné strategie?

_

SEKCE B

15:15–16:15 Blok 6: Dějiny českých médií (1)

   • Jakub Končelík (FSV UK, Praha): Reflexe Churchillova fultonského projevu The Sinews of Peace v české žurnalistice
   • Petr Orság (FF UP, Olomouc) „… je to příležitost zase po letech přímo poškozovat Ivana“. Vysílání Radia Peking v plánech československých exulantů proti Husákově normalizaci a sovětské mocenské dominanci ve střední Evropě
   • Pavel Večeřa (FSS MU, Brno) „Dovedeme-li – a dovésti musíme – dokázati všichni loyálnost k důsledkům berlínské dohody…“ Lidové noviny, Venkov a Národní práce o okupaci českých zemí nacistickým Německem v tragických dnech jara 1939

16:15–16:30   setkání  u kávy

16:30–17:30   Blok 7: Média a historie/fikce

   • Petr Bednařík (FSV UK, Praha): Zobrazení mediálního prostředí v českém hraném filmu po roce 1989
   • Markéta Škodová (FSV UK, Praha): Dovolená v Protektorátu jako nástroj konstrukce kolektivní paměti
   • Michal Hořejší (ÚJČ AV ČR, Praha): Imaginární svět Karla Klostermanna jako dokument o Šumavě?

17:30–17:45   setkání  u kávy

17:45–18:30   Blok 8: Dějiny českých médií (2)

   • Monika Bartošová (FF UP, Olomouc): Média a moc v procesu se Slánským
   • Věra Bartalosová (FF UP, Olomouc): Úkoly novináře v 50. letech 20. století

_
PÁTEK 8. 4.

8:30–9:00   registrace účastníků, setkání u kávy

9:00–10:00   Blok 9: Nonverbal Communication

   • Ulrike Lynn (Technische Universität Chemnitz, Germany): Gesture Dictionaries as a Tool for Comparative Research into Gesture Development (keynote lecture)

10:00–10:15   setkání  u kávy

_

SEKCE A

10:15–11:30   Blok 10: Média a/vs. jinakost

   • Daniel Topinka (FF UP, Olomouc): Instituce, média a aktéři: pozice mediálních reprezentací islámu a muslimů
   • Peter Oborník (FF PU, Prešov, Slovensko): Expanzia extrémizmu ako výsledok zobrazovania migrantov a Romov v televíznom spravodajstve
   • Radim Zámec (FF UP, Olomouc): Morální panika v době uprchlické „krize“
   • Petra Chvojková (FF UP, Olomouc): Koho tady vlastně chceme aneb jak se pozná „pravý“ Čech?

11:30–12:15   Blok 11: Impéria a komunikace

   • Peter Valček (FF UP, Olomouc): Klasická a dynamická alegorie v politickém diskursu
   • Lubor Kysučan (FF UP, Olomouc): Komunikující civilizace bez médií? Média a komunikace na antický způsob

12:15–12:45   Blok 12: Worlds of Journalism Study

   • Alice Němcová Tejkalová & Filip Láb (FSV UK, Praha): Worlds of Journalism Study a její česká část

_

SEKCE B

10:15–12:30   Blok 13: Jazyk zpravodajství

   • Viktor Jílek (FF UP, Olomouc): Zpravodajský dílčí stylový typ a taxonomie jazykových prostředků příznakových ve zpravodajských komunikátech (úvodní slovo)
   • Monika Pitnerová (FF UP, Olomouc): Taxonomie příznakových zvukových prostředků užívaných ve zpravodajství
   • Michaela Kopečková (FF UP, Olomouc): O nejčastějších chybách moderátorů z hlediska ortoepie a jejich případném vlivu na srozumitelnost
   • Božena Bednaříková (FF UP, Olomouc): Mohou prostředky flexivní a lexikální morfologie narušovat informační kvalitu zpravodajství?
   • Viktor Jílek (FF UP, Olomouc): Lexikální nepřesnost, nesrozumitelnost, hodnocení a aktualizace ve zpravodajských komunikátech
   • Kateřina Danielová (FF UP, Olomouc): Tři funkce zpravodajského textu  z hlediska syntaktické jazykové roviny
   • Jindřiška Svobodová (FF UP, Olomouc): Prostředky ovlivňování recipienta televizního zpravodajství

12:30–14:00  obědová pauza

_

14:00–15:15   Blok 14: Media and food

   • Jean Retzinger (University of California, Berkeley, USA): Layers of the Onion: Food, Bodies, and the Body Politic in Popular Culture (keynote lecture)
   • Michal Bočák (FF PU, Prešov, Slovensko): Chuť previazanosti: diskurzy sociálnej a environmentálnej zodpovednosti v českých kulinárskych časopisoch

15:15–15:30   setkání  u kávy

_

SEKCE A

15:30–17:00   Blok 15: Mediální gramotnost/výchova

   • Jaroslav Vančát (FHS UK, Praha): Kdy je obraz médiem a kdy uměním?
   • Eva Niklesová (MU, Praha) & Daniel Bína (FF UP, Olomouc): Pragmatická kompetence jako součást mediální gramotnosti
   • Zdeněk Sloboda (FF UP, Olomouc): Mediální výchova v rodině a nová média
   • Zdeněk Záhora (FF MU, Brno): Žánry vs. analýza digitálních her
   • Milan Svašek (FF UP, Olomouc): Sociální interakce středoškolských studentů pomocí sociálních sítí během času stráveného ve škole

_

SEKCE B

15:30–16:45   Blok 16: Participativní popkultura

   • Iveta Jansová (FF UP, Olomouc): Nadpopulární kultura jako symptom kultury participační
   • Monika Bartošová (FF UP, Olomouc): Fanoušci audiovizuálně aneb Jak vypadá fanouškovství na youtube.com
   • Jana Jedličková (FF UP, Olomouc): Nové strategie propagace TV pořadu prostřednictvím komunikace tvůrce a minoritního fandomu neheterosexuálního páru postav
   • Eva Zavřelová (FF UP, Olomouc): Prezentační videa vysokých škol v perspektivě kritické diskursivní analýzy

_

18:00 zakončení kolokvia

Comments are closed.