Hodnocení projektů BDP/MDP (LS 2018) – 3. kolo

Na základě hodnocení jednotlivých komisí byly přijaty/k přepracování vráceny tyto projekty BDP/MDP.

Studenti, kterým byl projekt schválen, získali zápočet.

Comments are closed.