Hodnocení projektů BDP/MDP (LS 2018) – 2. kolo

Na základě hodnocení jednotlivých komisí byly přijaty/k přepracování vráceny tyto projekty BDP/MDP.

Studenti, kterým byl projekt schválen, mohou vyplnit závazné zadání tématu DP ve STAGu.

Studenti, kterým nebyl projekt schválen, jsou povinni projekt přepracovat.

One Comment

  1. Have you ever wanted to work from home or just top up your earnings ? This tried and tested system teaches you how you could make a small fortune from the comfort of your own home. http://bit.ly/-Work-from-Home

Leave a Reply