Archive for the ‘Nezařazené’ Category.

POZVÁNKA: Debunking Disinformation

Třídenní intenzivní workshop, pět online seminářů, spousta užitečných materiálů a setkání se špičkovými přednášejícími čeká studenty, kteří se přihlásí do kursu o verifikaci a dezinformacích s názvem Debunking Disinformation.

Organizace TOL navazuje na loňskou úspěšnou spolupráci s naší katedrou a během letního semestru 2018 uspořádá soubor atraktivních akcí pro studenty pod heslem Become An Expert Fact Checker and Hoax Buster!.

Podrobné informace v půlhodinové přednášce sdělí a na následné dotazy studentů odpoví ve středu 6. prosince od 15 hodin v učebně č. 2.08 organizátor Jaroslav Valůch. Všichni zájemci z řad našich studentů bakalářského i magisterského jsou srdečně zváni!

Přihlásit se poté lze do 15. ledna 2018.

POZVÁNKA: Dezinformační weby – jak rozpoznat dezinformační techniky a čelit šíření dezinformací

Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku s diskusí na téma Dezinformační weby – jak rozpoznat dezinformační techniky a čelit šíření dezinformací, kterou pronese a s publikem bude diskutovat prof. Thomas M. Nichols, Ph.D.

Přednáška s diskusí se uskuteční v úterý 10. 10. 2017 od 11:30 hodin v posluchárně č. 1.49 (Tř. Svobody 26, přízemí).

Continue reading ‘POZVÁNKA: Dezinformační weby – jak rozpoznat dezinformační techniky a čelit šíření dezinformací’ »

Hodnocení projektů BDP/MDP (LS 2017) – 3. (finální) kolo

Na základě hodnocení jednotlivých komisí byly přijaty/k přepracování vráceny tyto projekty BDP. Hodnocení projektů MDP bylo studentům, kteří do 3. kola odevzdali, zasláno individuálně e-mailem.

Studenti, kterým byl projekt schválen, mohou vyplnit závazné zadání tématu DP ve STAGu.

Hodnocení projektů BDP/MDP (LS 2017) – 2. kolo

Na základě hodnocení jednotlivých komisí byly přijaty/k přepracování vráceny tyto projekty BDP/MDP.

Studenti, kterým byl projekt schválen, mohou vyplnit závazné zadání tématu DP ve STAGu.

Studenti, kterým nebyl projekt schválen, jsou povinni projekt přepracovat a opravenou verzi odevzat do středy 17. 5. 2016, 12:00 – tak, aby bylo možno stihnout uzávěrku zadání DP ve STAGu.

Cena děkana FF UP za nejlepší pedagogický výkon roku 2016

Děkan FF UP vyhlašuje soutěž o cenu za nejlepší pedagogický výkon roku 2016:

Continue reading ‘Cena děkana FF UP za nejlepší pedagogický výkon roku 2016’ »

Zemřel doc. František Valouch, bývalý vyučující KŽ

Smutná zpráva nás na katedře zastihla v úvodu nového roku.  V sobotu 7. ledna 2017 ve věku 81 let po dlouhé nemoci zemřel doc. PhDr. František Valouch, CSc., který v letech 1999-2009 působil na naší katedře.

Pokud patříte k pamětníkům jeho seminářů, věnujte mu s námi vzpomínku…

Continue reading ‘Zemřel doc. František Valouch, bývalý vyučující KŽ’ »

Rozpis průběhu obhajob a SZZk (leden 2017)

Rozpis průběhu obhajob diplomových prací, průběhu písemné části SZZk a průběhu ústní části SZZk z oborů Žurnalistika, Mediální studia, Kulturální studia a Komunikační studia v lednovém termínu najdete zde.

POZVÁNKA: Argument/ovanie v mediálnom stvárňovaní krízovej komunikačnej sféry

Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku v rámci cyklu Aktuální otázky médií, kultury a komunikace, kterou na téma Argument/ovanie v mediálnom stvárňovaní krízovej komunikačnej sféry (na príklade krízi na Ukrajine) prosloví prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. (FF UMB v Banskej Bystrici).
Leitmotív prednášky spočíva vo vzťahovo-výkladovom prezentovaní reality v krízovom prostredí ako prieniku presviedčania, ovplyvňovania a manipulovania. Problematika je sledovaná v elektronicky podmienených mainstreamových (strednoprúdových) médiách a kontrastívne v nezávislej (neformálnej, necenzurovanej) žurnalistickej produkcii vrátane neinštitucionálnej produkcie a blogosféry. Východisko postrehov, porovnaní a interpretácií pritom utvára mediovaný fakt (príbeh, udalosť) z konfliktného prostredia s jeho povereniami, vymedzenie pôsobnosti, druh argumentu, argumentačné postupy pri zaobchádzaní s faktom a vy-/zneužitie faktu v argumentačnej sieti na dez/informačné, agitačno-propagačné, propagandistické a nezriedka manipulatívne zámery. Poznatkovú základňu utvára mediálna realita z rastúceho občianskeho konfliktu vo východnej Ukrajine z rokov 2014 – tragédia letu MH-17.
Přednáška se koná ve středu 11. listopadu 2015 od 15.00 v posluchárně č. 8 (Třída Svobody 26, 1. patro).

Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku v rámci cyklu Aktuální otázky médií, kultury a komunikace, kterou na téma Argument/ovanie v mediálnom stvárňovaní krízovej komunikačnej sféry (na príklade krízi na Ukrajine) prosloví prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. (FF UMB v Banskej Bystrici).

Continue reading ‘POZVÁNKA: Argument/ovanie v mediálnom stvárňovaní krízovej komunikačnej sféry’ »

Zemřel Václav Burian

S lítostí tlumočíme smutnou zprávu, která nás dnes zastihla z vícero stran a zdrojů, ale přesto se jí dá jen obtížně uvěřit: náhle zemřel olomoucký novinář, polonista, překladatel, básník a vydavatel Václav Burian.
Před lety na naší katedře vedl tvůrčí dílny pro studenty žurnalistiky, považovali jsme ho za jednoho z přátel katedry – a on se tak vždy choval. Vždy podporoval mladé začínající novináře – povzbuzením, radou, svými kontakty i doporučeními. Vždycky stál o zajímavé příspěvky studentů a byl ochotný jim pomoct na stránky periodik, s nimiž spolupracoval nebo v nich byl redaktorem (nedávno, v Listech 4/2013, vyšel třeba i státnicový fotoprojekt Barbory Křížové).
Byl už od dob předrevolučního samizdatu zásadní postavou nejen olomoucké žurnalistiky (Ječmínek, Arch A5, Notes, Hanácké noviny, Scriptum, Literární noviny, Listy), o čemž svědčí i Cena Ferdinanda Peroutky, pravidelně publikoval v Polsku (byl českým zpravodajem Tygodnika Powszechnego), a také člověkem, který sledoval žurnalistiku jako málokdo (těžko bychom hledali někoho, kdo měl předplacených či pravidelně – nebo aspoň tu a tam na zkoušku – kupoval tolik periodik).
Novinařinou se však jeho aktivity zdaleka nevyčerpávaly a lze bez přehánění říct, že byl významnou osobností nejen olomoucké, nejen české, ale středoveropské kultury.

S lítostí tlumočíme smutnou zprávu, která nás dnes zastihla z vícero stran a zdrojů, ale přesto se jí dá jen obtížně uvěřit: náhle zemřel olomoucký novinář, polonista, překladatel, básník a vydavatel Václav Burian.

Continue reading ‘Zemřel Václav Burian’ »

NABÍDKA: místo moderátora/-ky Oldies radia

Oldies radio přijme MODERÁTORA/KU:
Základní požadavky:
praxe za rozhlasovým mikrofonem
znalost hudby 60., 70., 80. let
AJ na konverzační úrovni
všeobecný přehled (kultura, sport, politika)
nadšení pro práci v rádiu
Nabízíme:
práce v zavedeném a profesionálním rádiovém týmu
vlastní vysílací frekvenci – práci na plný/částečný úvazek
Nástup možný od 1.9. 2013
Pokud Vás nabídka zaujala a splňujete výše uvedené požadavky, zašlete prosím Váš životopis s audio ukázkou na email:
mahdalova@oldiesradio.cz

Oldies radio přijme moderátora/-ku.

Continue reading ‘NABÍDKA: místo moderátora/-ky Oldies radia’ »