Archive for the ‘katedra’ Category.

POZVÁNKA: „podzimní“ Den otevřených dveří

Aktualizováno 3. 12. 2017

Naše fakulta pořádá hned dvakrát do roka Den otevřených dveří – jeden se koná v pátek koncem semestru (přelom listopadu a prosince), druhý pak v sobotu v zimním zkouškovém období (v lednu). Ten první, „podzimní“ letos připadá na 1. 12. 2017, kdy v prostorách naší katedry rádi uvítáme všechny zájemce o studium. Těšíme se na vás!

(Druhý, „zimní“ Den otevřených dveří pak v tomto akademickém roce připadá na 20. 1. 2018.)

Jak to tentokrát probíhalo, se můžete podívat v přiložené fotodokumentaci, za kterou děkujeme naší studentce Anně Skopalové:

Continue reading ‘POZVÁNKA: „podzimní“ Den otevřených dveří’ »

Veřejná debata o směřování stanice Dvojka

Členové Rady Českého rozhlasu ve spolupráci s Českým rozhlasem uspořádali ve středu 11. května veřejnou debatu o rozhlasové stanici Dvojka.
Cílem veřejného setkání bylo zamyslet se nad současnou podobou a budoucím směřováním stanice Dvojka. Mezi diskutujícími vystoupili rozhlasoví pracovníci i externí odborníci – mezi nimi i naše kolegyně Zdenka Burešová, členka katederního týmu, který vybrané pořady stanice ČRo Dvojka pro Radu ČRo analyzoval. Členové Rady Českého rozhlasu ve spolupráci s Českým rozhlasem uspořádali ve středu 11. května veřejnou debatu o rozhlasové stanici Dvojka.

Členové Rady Českého rozhlasu ve spolupráci s Českým rozhlasem uspořádali ve středu 11. května veřejnou debatu o rozhlasové stanici Dvojka. Cílem veřejného setkání bylo zamyslet se nad současnou podobou a budoucím směřováním stanice Dvojka. Mezi diskutujícími vystoupili rozhlasoví pracovníci i externí odborníci – mezi nimi i naše kolegyně Zdenka Burešová, členka katederního týmu, který vybrané pořady stanice ČRo Dvojka pro Radu ČRo analyzoval.

Continue reading ‘Veřejná debata o směřování stanice Dvojka’ »

Zveme na setkání ABSOLVENTŮ!

Jste-li našimi absolventy, tj. studovali jste u nás v posledních 20 letech žurnalistiku, mediální studia, komunikační studia nebo kulturální studia, zapište si do kalendáře datum 9. 9. 2016 – srdečně zveme na velké setkání absolventů!

Continue reading ‘Zveme na setkání ABSOLVENTŮ!’ »

POZVÁNKA: Týden (reflexe) médií k 20 letům katedry

Srdečně zveme všechny zájemce na cyklus panelových diskusí a konferenčních příspěvků, který se pod hlavičkou Týden (reflexe) médií na FF UP uskuteční v rámci oslav dvacátého výročí založení naší katedry ve dnech 5.-8. dubna 2016.

v rámci oslav dvacátého výročí založení katedryv rámci oslav dvacátého výročí založení katedry.

Jeho součástí bude dvoudenní cyklus diskusních panelů Česká média v roce 2016 (úterý a středa 5. a 6. 4.), kde se bude diskutovat o současné krizi tisku a nových mediálních projektech, protikladu informačního mainstreamu a online alternativy, vztahu veřejného prostoru, veřejné služby a veřejnoprávnosti, problémech regionální žurnalistiky i výzvách výzkumu médií.

Diskutujícími v jednotlivých panelech budou mediální experti – Tomáš Trampota (FSV UK), Rudolf Burgr (FSS MU) a Lenka Waschková Císařová (FSS MU); šéfredaktoři – Dalibor Balšínek (týdeník ECHO 24), Ondřej Fér (Faktor S), Sabina Slonková (NEOVLIVNÍ.CZ), Robert Břešťan (HlídacíPes.org) a Jakub Patočka (Deník Referendum); komentátoři – Petr Fischer (Hospodářské novin) a Bohumil Kartous (Britské listy), analytici – Milan Kruml (Česká televize), Štěpán Sedláček (Media Tenor), Zuzana Veselková (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání), ale i předseda Rady Českého rozhlasu Petr Šafařík, novinář a spisovatel Karel Hvížďala, ředitel Českého rozhlasu Olomouc a Ostrava Josef Podstata, reportér David Macháček (Česká televize) a další.

hoste

Následující vědecké kolokvium s mezinárodní účastí Kultura–Media–Komunikace (čtvrtek a pátek 7. a 8. 4.) se zaměří především na způsoby a podoby mediálního pokrytí/zpracovávání tzv. uprchlické krize, proměny a specifika současných zpravodajských publik, zajímavé a důležité momenty z dějin domácích médií, vztah médií a historie/fikce, problémy spjaté s výzkumem neverbálního chování/neverbální komunikace, analýzu jazyka zpravodajství, specifika participativní popkultury, vztah médií a jídla, otázky mediální gramotnosti a další problémy.

Kromě badatelů z naší katedry a domácích pracovišť  (FSV UK, FSS MU, FHS UK, FF MU a PF JU) na kolokviu s plenárními přednáškami vystoupí i odborníci ze zahraničí – prof. Roland Posner (Technische Universität Berlin, Německo), dr. Jean Retzinger (University of California, Berkeley, USA), dr. Ulrike Lynn (Technische Universität Chemnitz, Německo) a dr. Monika Kopytowska (Uniwersytet Łódzki, Polsko); v rámci panelů pak s příspěvkem vystoupí i Ramadhan Rajab (University of Nairobi, Keňa) a dr. Michal Bočák (FF PU, Prešov, Slovensko). Na půdě katedry se tedy sejdou odborníci ze šesti zemí ze tří kontinentů.

Program Týdne (reflexe) médií najdete na katedra.upmedia.cz/20let.

Ceny rektora UP pro práce z KMKSŽ

Včera byly při slavnostním ceremoniálu v aule pedagogické fakulty předány Ceny rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bc. a mgr. studijních programů za rok 2015. Mezi 23 oceněnými z celé univerzity byly i dvě diplomové práce z naší katedry – 2. místo získala Eva Zavřelová za magisterskou práci „Prezentační videa vysokých škol v perspektivě kritické diskurzivní analýzy“ a Lucie Brijarová za rovněž magisterskou práci „Specifika a odlišnosti terciárního a kvartárního média se zaměřením na nastolovaná témata. Obsahová analýza titulní strany MF Dnes a homepage iDnes.cz“.
GRATULUJEME! A jsme hrdí Emotikona smile

Na středečním slavnostním ceremoniálu v aule pedagogické fakulty byly předávány Ceny rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bc. a mgr. studijních programů za rok 2015. Mezi 23 oceněnými z celé univerzity byly i dvě diplomové práce z naší katedry – 2. místo získala Eva Zavřelová za magisterskou práci Prezentační videa vysokých škol v perspektivě kritické diskurzivní analýzy a Lucie Brijarová za rovněž magisterskou práci Specifika a odlišnosti terciárního a kvartárního média se zaměřením na nastolovaná témata. Obsahová analýza titulní strany MF Dnes a homepage iDnes.cz.

S hrdostí gratulujeme!

Continue reading ‘Ceny rektora UP pro práce z KMKSŽ’ »

Úspěch katederního výzkumného týmu ve výběrovém řízení Rady ČRo

Výzkumný tým Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP uspěl ve výběrovém řízení na poskytovatele odborných analýz pro Radu Českého rozhlasu, kvalitou analýzy vysoce převýšil zbylé uchazeče.
Výzkumný tým ve složení Mgr. R.Sedláková, Ph.D., Mgr. M. Lapčík, Ph.D. a Mgr. Z.Burešová se zúčastnil výběrového řízení, jímž Český rozhlas hledal kvalifikovaného dodavatele analýz vysílání Českého rozhlasu pro Radu ČRo. Povinnou součástí nabídky bylo i vypracování vzorové kvantitativní i kvalitativní analýzy jednoho z pořadů ČRo. V této kategorii olomoucký výzkumný tým exceloval – podle hodnotitelů vypracoval nejlepší analýzu ze všech uchazečů. Komise ocenila především její přehlednost, srozumitelnost, dobrou argumentaci a prvky konstruktivní kritiky. Při bodovém hodnocení tak analýza členů KMKSŽ FF UP dosáhla na 95 bodů ze 100, zatímco ostatní uchazeči (mezi nimiž byly renomované analytické organizace z Prahy, Brna a Ostravy) nedosáhli ani na polovinu bodů (získali 20, 30 a 45 bodů).
Vítězství ve výběrovém řízení automaticky neznamená, že všechny zadávané analýzy budou provádět výzkumníci z Olomouce, jednotlivé zakázky totiž budou znovu soutěženy mezi 4 uchazeči, s nimiž ČRo uzavře rámcovou smlouvu. Přesto chápeme úspěch výzkumného týmu KMKSŽ FF UP jako doklad kvalitní práce nejen v oblasti metodiky analýz médií, ale v oblasti mediálních a kulturálních studií obecně.

Výzkumný tým složený z pracovníků naší katedry uspěl ve výběrovém řízení na poskytovatele odborných analýz pro Radu Českého rozhlasu, v němž kvalitou prezentované analýzy vysoce převýšil zbylé uchazeče.

Katederní výzkumný tým ve složení dr. Renáta Sedláková, dr. Marek Lapčík a Mgr. Zdenka Burešová se zúčastnil výběrového řízení, jímž Český rozhlas hledal kvalifikovaného dodavatele analýz vysílání Českého rozhlasu pro Radu ČRo. Povinnou součástí nabídky bylo i vypracování vzorové kvantitativní i kvalitativní analýzy jednoho z pořadů ČRo. V této kategorii katederní výzkumný tým exceloval – podle hodnotitelů vypracoval nejlepší analýzu ze všech uchazečů.

Continue reading ‘Úspěch katederního výzkumného týmu ve výběrovém řízení Rady ČRo’ »