POZVÁNKA: Ways of analyse radicalisation, hate speech and migration topics

Srdečně zveme na doktorandský seminář Ways of analyse radicalisation, hate speech and migration topics in cyberspace and traditional media using proximization theory. Workshop focused on methods of CDA, semiotics and analysis of framing, který povede dr. Monika Kopytowska (Uniwersytet Łódzki).

Seminář se uskuteční v úterý 25. 9. 2018 od 15:00 do 18:00 hodin v posluchárně č. 2.09 (Třída Svobody 26, 1. patro).

Continue reading ‘POZVÁNKA: Ways of analyse radicalisation, hate speech and migration topics’ »

POZVÁNKA: Africa, Conflict and the Media: a Media Proximization Approach

Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku, kterou na téma Africa, Conflict and the Media: a Media Proximization Approach prosloví dr. Monika Kopytowska (Uniwersytet Łódzki).

How crisis and conflict are mediated within the public sphere? How the Other is constructed? How certain phenomena, groups or individuals acquire their axiologically and emotionally
imbued representations within the sphere of collective consciousness?

Přednáška se uskuteční v úterý 25. 9. 2018 od 11:30 hodin v posluchárně č. 2.09 (Třída Svobody 26, 1. patro).

Continue reading ‘POZVÁNKA: Africa, Conflict and the Media: a Media Proximization Approach’ »

Úvodní setkání / informativní schůzka se studenty (ZS 2018)

Informativní schůzky se studenty ohledně studijních, organizačních a dalších záležitostí ZS se budou konat v pondělí, úterý a středu 17.–19. 9. 2018 v prostorách katedry (Třída Svobody 26, 1. patro) podle následujícího harmonogramu:

Continue reading ‘Úvodní setkání / informativní schůzka se studenty (ZS 2018)’ »

PŘÍLEŽITOST: kurs „Studying the Media: New and Old Challenges“ prof. Freda Fejese

Je nám ctí připomenout, že tento akademický rok rozšíří naše řady hostující profesor Fred Fejes z Florida Atlantic University coby Fulbright Distinguished Scholar, který si pro naše studenty na tento semestr připravil kurs Studying the Media: New and Old Challenges.

Continue reading ‘PŘÍLEŽITOST: kurs „Studying the Media: New and Old Challenges“ prof. Freda Fejese’ »

PŘÍLEŽITOST: Elévský program ČRo Olomouc pro student(k)y žurnalistiky

Český rozhlas Olomouc ve spolupráci s KMKSŽ FF UP otevírá v letošním akademickém roce elévský program pro student(k)y žurnalistiky.

Účastnící se seznámí se zásadami, metodami, technologiemi a technikou rozhlasové práce. V průběhu programu nabudou studenti praktické dovednosti potřebné pro samostatnou tvorbu rozhlasových pořadů a jejich příspěvků.

Continue reading ‘PŘÍLEŽITOST: Elévský program ČRo Olomouc pro student(k)y žurnalistiky’ »

POZVÁNKA: obhajoba disertační práce Mgr. Ivety Jansové

Aktualizováno 26. 8. 2018

Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky srdečně zve na obhajobu disertační práce Mgr. Ivety Jansové s názvem Kategorie fanoušek jako teoretický problém: aktivity, praktiky a kategorizace, která se uskuteční 31. srpna 2018 od 10:00 v prostorách KMKSŽ (Třída Svobody 26, 1. patro).

Continue reading ‘POZVÁNKA: obhajoba disertační práce Mgr. Ivety Jansové’ »

Rozpis průběhu obhajob a SZZk (srpen 2018)

Rozpis průběhu obhajob diplomových prací, průběhu písemné části SZZk a průběhu ústní části SZZk z oborů Žurnalistika, Mediální studia a Kulturální studia v srpnovém termínu najdete zde.

Hodnocení projektů BDP/MDP (LS 2018) – 3. kolo

Na základě hodnocení jednotlivých komisí byly přijaty/k přepracování vráceny tyto projekty BDP/MDP.

Studenti, kterým byl projekt schválen, získali zápočet.

Rozpis průběhu obhajob a SZZk (červen 2018)

Rozpis průběhu obhajob diplomových prací, průběhu písemné části SZZk a průběhu ústní části SZZk z oborů Žurnalistika, Mediální studia a Kulturální studia v červnovém termínu najdete zde.

Posudky samostatných projektů budou zveřejněny v moodlu zde.

Hodnocení projektů BDP/MDP (LS 2018) – 2. kolo

Na základě hodnocení jednotlivých komisí byly přijaty/k přepracování vráceny tyto projekty BDP/MDP.

Studenti, kterým byl projekt schválen, mohou vyplnit závazné zadání tématu DP ve STAGu.

Studenti, kterým nebyl projekt schválen, jsou povinni projekt přepracovat.